Thông tin nhà cho thuê tại Osaka và Kobe
Không có những kỷ niệm vui vẻ ở Nhật Bản

Công ty cổ phần Kamikawa
Tỉnh Hyougo, Thành phố Kobe, Quận Hyougo Daikaidouri
10-2-15
Tổng quan về công ty
Tên công ty Công ty cổ phần Kamikawa

Thành lập Tháng 10 năm 1972
Trụ sở Tỉnh Hyougo, Thành phố Kobe, Quận Hyougo Daikaidouri 10-2-15
Vốn điều lệ 20,000,000 yên
Nội dung kinh doanh Dịch vụ cho thuê nhà ở
Tổng số phòng sở hữu 2,000 phòng

Bản đồ


Bản đồ

Công ty cổ phần Kamikawa
Tỉnh Hyougo, Thành phố Kobe, Quận Hyougo Daikaidouri 10-2-15
Copyright Công ty cổ phần Kamikawa Co.,Ltd. All rights reserved.